Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/05/2021 07:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/10/2021 06:54

Bây giờ sót chút tuổi thơ,
mai này không biết hư vô tuổi nào.
Chờ em chỉ một tiếng chào,
để anh khỏi ngóng, ngày nào cũng ra.
Bến xưa và gốc đa xưa,
vẫn như thuở ấy khi chưa chúng mình.
Thế mà em chẳng nhớ anh,
tuổi thơ dành giụm đã thành tuổi nay.
Hôm qua, anh nghỉ buổi cày,
tiễn em ra bến Cầu Chày, em đi.
Cái người béo ịch béo ì,
đón em rời bến, vu quy thị thành.
Thế là em bỏ lại anh,
xót xa anh tiếc tuổi dành đợi em.


Thanh Trì 2017