Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 07:13, số lượt xem: 36

Bây giờ sót chút tuổi thơ,
mai này không biết hư vô tuổi nào.
Chờ em chỉ một tiếng chào,
để anh khỏi ngóng, ngày nào cũng ra.
Bến xưa và gốc đa xưa,
vẫn như thuở ấy khi chưa chúng mình.
Thế mà em chẳng nhớ anh,
tuổi thơ dành giụm đã thành tuổi nay.
Hôm qua, anh nghỉ buổi cày,
tiễn em ra bến Cầu Chày, em đi.
Cái người béo ịch béo ì,
đón em rời bến, vu quy thị thành.
Thế là em bỏ lại anh,
xót xa anh tiếc tuổi dành đợi em.

Thanh Trì 2017