Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2021 08:11, số lượt xem: 23

Không gian tràn tiếng khóc,
đau rỗng thân xác ve.
Trái tim buồn ngập nước,
đời gầy khô giữa hè.