Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 07:30

Hát cho đầy mùa hạ
Giọng trút ngập vòm cây
Bụng trống không gửi gió
Đất vùi thân xác gầy.