Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/07/2021 06:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 20:23

Muốn vay một chút dịu dàng,
để khi muôn dặm đoạn trường có nhau.
Phận buồn trôi dạt đến đâu,
đắng cay dịu bớt phần nào người ơi.