Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 06:51, số lượt xem: 36

Muốn vay một chút dịu dàng,
để khi muôn dặm đoạn trường có nhau.
Phận buồn trôi dạt đến đâu,
đắng cay dịu bớt phần nào người ơi.