Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/08/2021 06:53, số lượt xem: 36

Thời gian từng mũi chỉ,
vá víu mảnh đời ta.
Không gian từng khoảng nối,
chắp lại giấc mơ già.