Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 06:49, số lượt xem: 56

Lỡ chuyến đò khuya,
ngõ quen vội vấp.
Bước chân va dấu khô bùn.
Chắc chiều ao tím em tôi,
quang trành gánh vội đánh rơi hoa bèo.