Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/05/2021 06:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 15:29

Mường tượng hồn mình trên cõi khác,
một hôm nhớ bạn về quê chơi.
Triều lên, sông rộng, mê bơi chải,
nghe tiêng thu không chẳng muốn rời.