Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2021 06:10, số lượt xem: 52

Trở về chốn cũ thăm em,
bông hoa đồng nội ngủ yên trên đồi.
Chiếu quê tím đến lưng trời,
cụm mây như vẫn trôi thời còn em.

Thanh Trì 2020