Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/05/2021 06:23, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 15:33

Về nhà mà chẳng thấy em.
Ngõ chiều nắng lụi, đêm nghiêng gió buồn.
Vẫn mùi áo với hương khăn,
chăn đôi còn ấm, dáng nằm còn nguyên.
Lẽ nào về ngoại chưa lên,
để anh ngồi đợi qua đêm một mình?