Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 06:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/05/2021 06:25, số lượt xem: 46

Về nhà mà chẳng thấy em.
Ngõ chiều nắng lụi, đêm nghiêng gió buồn.
Vẫn mùi áo với hương khăn,
chăn đôi còn ấm, dáng nằm còn nguyên.
Lẽ nào về ngoại chưa lên,
để anh ngồi đợi qua đêm một mình?