Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 15:38, số lượt xem: 38

Giấc say em gối lên trăng ngủ,
anh đứng canh thềm sợ gió lay,
Dẫu biết em không mơ anh nữa
thương em vẫn thức trọn đêm này.

Thanh Trì 2020