Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2021 06:05, số lượt xem: 43

Chả lẽ suốt đời khờ dại mãi,
bao lần tình phụ chẳng khôn lên?
Đã biết người đi không trở lại,
vẫn đèn thức đợi cạn tàn đêm?

Thanh Trì 2020