Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/06/2022 09:27

Ơn trời đất cỏ cây đây vẫn thế.
Vẫn nhựa nguyên nồng phát tiết hương say.
Vẫn dáng lưng trần mềm em bến cũ.
Vẫn thư trai anh đọc sách mỗi ngày.