Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2021 06:41, số lượt xem: 54

Vẫn nghe sông chảy,
dưới lớp bùn lầy.
Vẫn nghe chèo thở,
đò sang người đầy.
Vẫn nghe xóm nhỏ,
niềm vui vơi đầy.
Vẫn nghe anh ngỏ,
lời trăng trên vai.