Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2021 06:09, số lượt xem: 40

Chợt mùi hương thoảng bay qua,
dù là một thoáng vẫn là hương em.
Chợt như em ngoái lại nhìn,
thời gian chớp nhoánh phần nghìn, vẫn em.