Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/03/2023 09:00

Bạc phau một dòng cạn
Đau nứt nửa trăng rơi
Bến gọi nơi sâu thẳm
Sông đứt cuối chân trời.