Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:28, số lượt xem: 50

Ôi vầng trăng phố cổ,
có buồn như ta không?
Gặp nhau đầu phố  nhỏ,
khó theo trăng đến cùng!