Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 06:24, số lượt xem: 25

Xa xăm tình thuở trước,
lãng đãng bóng người xưa.
Dùng dằng không đi được,
vấn vương đến bao giờ?