Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:46

Áo đã hoa rụng hết,
trắng cả thời gian trôi.
Mắt không màu li biệt,
cõi lòng thôi luỵ ai.