Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2021 06:38, số lượt xem: 45

Cứ đuổi theo hoài hình bóng ấy,
suốt đời cũng chỉ bắt hư không.
Nơi xa bóng khuất, bàn tay rụng,
vô vọng về theo cõi cuối cùng.

Thanh Trì 2020