Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 22/09/2022 07:53

Giữa cõi nhân sinh ta ở đâu
Trời thì không sắc đất không màu
Lẽ nào thiên hạ không còn nữa
Chỉ mỗi mình ta không trước sau.