Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/04/2021 08:36, số lượt xem: 51

Mỗi lần quay lại hỏi bài,
tóc đuôi sam lại quệt dài má anh.
Với lên mượn thước vẽ hình,
tay  anh lại đã vô tình chạm em.
Vô tình thế mãi thành quen,
hay vô tình đã làm nên hữu tình?

Cẩm Thuỷ 1962