Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:06, số lượt xem: 42

Trăm năm đi mãi không gặp mộng,
dừng bến sông nào cũng nổi nênh.
Một đời khao khát tìm cách sống,
gõ cửa nhà ai cũng lặng thinh!