Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/02/2022 08:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/08/2022 10:38

Nỗi buồn gối vụ.
Niềm vui mất mùa.
Thơ tình bán chẳng người mua.
Duyên chờ đầu ngõ mà chưa ai vào.