Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 08:26

Sông Mã mùa mưa dựng bờm trắng xoá
Em nôn nao chân bước vội lên phà
Anh vó ngựa vượt muôn trùng sóng cả
Em áo dài loang loáng dáng mây qua.