Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2021 06:09, số lượt xem: 39

Nhuộm bùn đen ở bãi sông,
lụa sồi mẹ dệt nắng hong sân nhà.
Váy chùng cửa võng thướt tha,
hồn tôi đeo bám vào nhà ra sân.
Mùa đông, váy bọc tấm chăn,
ủ tôi vào giấc kén tằm ru tôi.
Mùa hè, váy thả cánh nôi,
chao theo tiếng võng mẹ tôi ru Kiều.
Bây giờ nhớ mẹ bao nhiêu,
lại ôm váy Mẹ mỗi chiều hong sân.

Thanh Trì 2019