Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2021 06:15, số lượt xem: 42

Tuổi thu cây khóc.
Sương thu rơi buồn thành giọt,
khẳng khiu cành níu bóng chiều.
Lá vàng rụng vào quá vãng,
ai thương ai nhớ ai nhiều.