Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 07:16, số lượt xem: 41

Sinh ra một chốn,
cư ngụ bốn nơi.
Thiên di đâu nữa,
cũng trong một trời.

Thanh Trì 1/4/2021