Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 08:20, số lượt xem: 40

Chiếc lá trôi dòng nước,
sông không biết bờ nào.
Em ngồi không khóc được,
tôi hiểu bởi vì đâu.