Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2021 15:24, số lượt xem: 73

Nhà anh ở tận quê hèn,
còn nhà em ở phố đèn sáng trưng.
Bây giờ em muốn theo anh,
không mừng không phải không mừng đâu em.
Chỉ là anh ở quê hèn,
còn em phố thị sáng đèn cả đêm.
Nhỡ mai củi lửa không quen,,
vô tư em bỏ dầu đèn, em đi.
Anh thì quê đặc nhà quê,
áo sồi, quần gụ, chân đi đất liền.
Nhà thì trống cửa, trống hiên,
ruộng vườn không cả ao liền cũng không.
Xe này anh lái lấy công,
nhìn ra bạc tỷ nhưng không của mình.
Bai bai,
em chẳng thèm nhìn.
Mình anh phố thị sáng đèn,
mình anh.

12/2016