Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 07:40

Trở về thời gian cũ,
mái lá nhà xưa lỗ chỗ trăng.
Ngõ tre rêu bám bàn chân ủ,
hương sả còn vương ấm chỗ nằm.