Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 15:41, số lượt xem: 31

Lật giở thời gian về quá vãng,
tìm xem lối cũ có còn nhau.
Dấu chân em gửi dăm năm trước,
chả lẽ đã ai giẫm bước vào?