Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2021 07:57, số lượt xem: 67

Quá nửa đời mới trở về lớp cũ,
chỗ ngồi xưa, bàn học tóc còn vương.
Ôi nhớ quá!(mắt trào lên muốn khóc),
ngỡ như ai đang đợi cuối sân trường.

Thanh Trì 2019