Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2021 06:26, số lượt xem: 33

Lỡ tay rơi bình gốm,
tự buồn cho tuổi già.
Chợt nghe từng mảnh vỡ,
vui trở về ban sơ.