Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:16, số lượt xem: 31

Em trở lại bến xưa,
gọi tái sinh huyền mộng.
Anh quay về chốn cũ,
vét cạn giấc mơ suông!

Thanh Trì 2020