Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2021 08:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/03/2021 10:16, số lượt xem: 118

Trăng buồn đi trốn gió.
Gió buồn đi trốn mây.
Em buồn đi trốn tôi.
Tôi buồn đi trốn ai đây,
hỡi người?