Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2021 06:42, số lượt xem: 45

Hoàng hôn cởi áo cho em
để hương người với hương đêm nhập thần.
Đắm mình trong cõi chung thân,
trăm năm cũng chỉ có ngần ấy thôi.
Ba sinh đã nguyện chung đời,
sao không trọn vẹn một thời cho nhau.

Thanh Trì 2020