Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2021 06:07, số lượt xem: 49

Ai đưa cây ngải về trời,
để em ở lại chịu lời đắng cay.
để lòng xây mộ, em ôi!
để anh khóc trọn một đời Đạm Tiên.
Khác chi trẫm khúc sông Tiền,
để anh hoá kiếp con thuyền ni cô,
để đưa em trở lại bờ,
đắng cay gột rửa trắng tờ trinh nguyên.

Thanh Trì 6/2020