Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2021 16:19, số lượt xem: 78

Trầm tư như buổi chiều nay,
heo heo gió lạnh, rây rây mưa buồn...
Ta ghe rất khẽ trong hồn,
tâm tư đi đã mỏi mòn nỗi đau.

Còn gì nữa để nhớ nhau,
hãy xin đọng lại khối sầu trầm tư.

Quang Bình chiều 01-12-1972