Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 06:32, số lượt xem: 56

Ban ngày ở Hà Nội,
ban đêm về Cẩm Phong.
Sông Mã thường vẫn đợi,
soi chung ánh trăng rằm.

Thanh Trì 2019