Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:27, số lượt xem: 37

Giữa dải trời  sông mỏng,
trăng trôi khúc phố nông.
Em rẽ vào ngõ nhỏ,
có mang trăng theo cùng?