Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:30, số lượt xem: 42

Đèn hai đầu phố tắt,
mà trăng không chịu đi,
chắc là thương phố chật,
đợi soi ai đường về.