Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 14:27, số lượt xem: 39

Chiều nhuộm hoàng hôn màu gạch ối,
để ai ngồi đếm lá thu rơi.
Nửa đời đợi mãi, thu không tới,
trăng chớm đầu hiên đã gẫy đôi.