Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 09:02

Ai từng ôm trẫm thân trăng,
để ai khắc khoải thu rằm không ai!
Ai từng đi với trăng rơi,
để ai biền biệt phương trời không trăng!