Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 06:47

Bóng cũng nhạt dần theo nỗi bóng,
Tấm thân hư hoại nỗi vong thân
Trăm năm nhân thế đời thoáng mộng
Nước mắt khai sinh lạnh giấc nằm.