Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 06:12, số lượt xem: 50

Chợt thấy nụ cười rơi bớt nhuỵ,
mái xanh nay đã thoáng sương chăng.
Gặp người từ thuở trăng mới nhú,
giờ đã trôi đi mấy vạn rằm.