Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 17:02, số lượt xem: 124

Thư xưa thưa bướm đỗ,
bướm bay vào thời gian.
Hoa xưa chưa biết nở,
nên xanh như non ngàn.

Bướm và hoa tuổi nhỏ,
trên phong bì thư xưa.
Vẫn là bướm hoa đó,
trong lá thiếp bây giờ.

Em ơi, em có rõ,
sợi tơ hồng ai quay?
Thiên duyên từ kiếp trước,
cho ta gặp kiếp này,
Để xuân này ta có,
một Tình Yêu tròn đầy?

Cẩm Thuỷ sáng mồng một Tết Quý Sửu 1973