Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 08:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/11/2022 09:09

Dòng sông tuổi thơ cỏ bờ lau lách
Bóng buồn nâu vùi chôn trong đất.
Quả bần rụng máu loang đỏ cát
Tim tôi mắc cạn giữa bùn.